Monika Janus – dyrektor szkoły

 

Joanna Burasedukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy III

Daniela Chlewicka – historia, wos, wychowawca kl.VIII

Monika Jabłońska – edukacja wczesnoszkolna, technika,  wychowawca klasy III

Monika Janus – język polski

Barbara Jaworska - wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel wspomagający

Magdalena Jopkiewicz – język angielski, geografia,  wychowawca klasy VI

Anna Kuzia-Patyna – matematyka, informatyka, fizyka, wychowawca
                                     klasy VII (administrator strony www)

Daria Miszczyk – wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna, wychowawca Oddziału 
                                                    Przedszkolnego

Anna Łączkowska – wychowanie przedszkolne, plastyka, edukacja wczesnoszkolna,wychowawca kl. II

ks. Paweł Stolarczyk - religia

Anna Sławińska – przyroda, biologia, wychowanie do życia w rodzinie, wychowawca
                               klasy IV

Adriana Krynicka-Makuch -  język polski, wychowawca klasy V

Justyna Dudek - wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna, wychowawca Punktu
                               Przedszkolnego

Agnieszka Safian  - wychowanie fizyczne

Sylwia Fijałkowska -  język niemiecki, edukacja dla bezpieczeństwa

Gabriela Kraska - chemia

Radosław Sroka - muzyka