Strona główna

 

INFORMACJA!!!
Dyrekcja Publicznej Szkoły Podstawowej w Szczecnie informuje, iż zajęcia stacjonarne 
dla uczniów klas IV-VIII zostają zawieszone od 26 października 2020 r.
do 08 listopada 2020 r.
 Nauka dla uczniów tych klas będzie odbywać się
zdalnie(każda lekcja on-line) według dotychczasowego planu lekcji. Uczniowie mają
obowiązek uczestniczyć w tych zajęciach.
 
Przedszkole, Odział Przedszkolny("0") oraz klasy I-III będą funkcjonowały bez zmian.
                                                                                                                   Z poważaniem
                                                                                                                     Monika Janus
 
 
 

Drodzy Uczniowie i Rodzice!


Rozpoczęcie nowego roku szkolnego odbędzie się 1 września 2020 r.
Tego dnia nie będzie dowozu.

 

1. 8.00- Msza święta w kościele parafialnym w Szczecnie.

2. 9.00 - spotkanie uczniów z wychowawcami w klasach w budynku B:
(Rodzice nie wchodzą do szkoły).

Kl. I- sala nr 10


Kl. II- sala nr 10a


Kl. III- sala nr 7


Kl. IV- sala nr 11


Kl. V- sala nr 4


Kl. VI- sala nr 5


Kl. VII- sala nr 6


Kl. VIII- sala nr 8

 

Wejściem od strony boiska wchodzą uczniowie klas: I, II, IV i VIII

Wejściem od strony placu zabaw wchodzą uczniowie klas: III, V, VI i VII

Na boisku szkolnym odbędzie się spotkanie Dyrektora szkoły z rodzicami uczniów i przedszkolaków.
Przypominamy o obowiązku posiadania maseczek.

Informujemy, iż powrót do szkoły odbędzie się zgodnie z wytycznymi MEN, MZ, GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.

TERMINY I PROCEDURY ZWROTU PODRĘCZNIKÓW

DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 

 

 

Prosimy o zwrot podręczników i książek do biblioteki szkolnej w wyznaczonych dniach i godzinach .

 

19 czerwca 2020 r. klasy: VII - VIII

 

11.00 –11.45 kl. VII

 

12.00 – 12.45 kl. VIII

 

22 czerwca 2020r. klasy : IV, V, VI:

 

9.30 – 10.00 – kl. IV

 

10.30 – 11.30 – kl. V

 

12.00 – 13.00 – kl. VI

 

23 czerwca 2020 r. klasy I-III

 

9.30 - 10.00 –klasa I

 

10.30- 11.00- klasa II i III

 

Osoby, które nie dotrą w danym dniu i godzinie proszone są o kontakt z panią Adrianą Krynicką- Makuch, aby ustalić inny dogodny termin.

 

 1.Zwrot podręczników oraz książek:

 

  • Podręczniki, lektury ze szkolnej biblioteki zapakowane w reklamówkach należy opisać na zewnątrz: imię, nazwisko ucznia, klasa, numer telefonu rodzica/opiekuna (przedmioty i tytuł podręcznika, łączna ilość). Książki przynoszone są do szkoły, a zwrot potwierdzony jest podpisem (własnym długopisem) na liście udostępnionej przez nauczyciela;

 

Nauczyciel bibliotekarz dokonuje oceny stanu technicznego zwróconych podręczników. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia rodzic zobowiązany jest do odkupienia książki, o czym zostanie poinformowany telefonicznie lub za pomocą innych narzędzi komunikacji.

2.Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu książek/podręczników powinien być w maseczce oraz rękawiczkach. 

3.Za książki zniszczone lub zagubione rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do zakupu nowej pozycji wskazanej przez nauczyciela bibliotekarza w ustalonym terminie.

4.Wychowawca powiadamia uczniów/rodziców telefonicznie lub poprzez inne kanały kontaktu (Messenger, mail)terminach zwrotów książek i podręczników oraz możliwościach ich odkupienia.

5.Przypomnienie uczniom i rodzicom zasad zwrotu wypożyczonych podręczników i książek zgodnie z zapisami regulaminów (zwrot podręczników w kompletach, usunięcie foliowych okładek, usuniecie zapisanych ołówkiem notatek, zwrócenie uwagi na czystość  i estetykę książki - wyprostowane pogięte kartki, sklejone rozdarcia).

 


Ogłoszenie 

 

Boże Ciało 11 czerwca 2020 r. – dzień wolny od zajęć;

12 czerwca 2020 r. – dzień wolny od zajęć;

16, 17,18 czerwca 2020 r.- egzaminy klas ósmych – dzień wolny dla klas 1-7 oraz Punktu Przedszkolnego i Oddziału Przedszkolnego;

26 czerwca 2020 r. – zakończenie roku szkolnego 2019/2020

  • 10.00 – Msza święta w kościele p.w. NMP Częstochowskiej w intencji uczniów, rodziców  i nauczycieli;
  • 11.00 – rozdanie świadectw

     

 


24 maja

 

Do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie się odbywać na odległość. 

Wobec utrzymującej się wysokiej liczby zachorowań wywołanych rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 przepisami rozporządzenia z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Minister Edukacji Narodowej zdecydował o podjęciu działań profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa wśród dzieci i młodzieży i ograniczeniu – w terminie od 27 kwietnia do 24 maja 2020 r. – działalności niektórych jednostek systemu oświaty.