Strona główna

 

orzel

       

WITAMY NA STRONIE

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZCZECNIE

 

Chcemy, by szkoła była dla dzieci ich drugim domem. Otaczamy swoich uczniów życzliwą opieką. 
Tworzymy bezpieczną atmosferę sprzyjającą osiąganiu sukcesów, budowaniu poczucia własnej wartości.
Pomagamy wkraczać w fascynujący świat wiedzy. Działania zmierzające do indywidualizacji rozwoju
każdego dziecka nauczyciele podejmują wspólnie z rodzicami.
Kładziemy nacisk na: - rozwijanie twórczego myślenia, - wyrabianie analitycznego podejścia do otaczającej rzeczywistości, - opanowanie dwóch języków obcych, - umiejętność posługiwania się komputerem i korzystania z Internetu, - umożliwianie uczniom prezentacji swojej wiedzy i umiejętności, - czynny udział w życiu kulturalnym swojej małej ojczyzny
Wszystkim uczniom zapewniamy: - duże bezpieczeństwo zewnętrzne - jednozmianowość oraz mało liczne oddziały klasowe (nie więcej jak 12 uczniów) - wysoki poziom nauczania - uczestnictwo w różnych kołach zainteresowań prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną - szeroki program imprez klasowych i szkolnych - wycieczki turystyczno-krajoznawcze, wyjazdy do kin i teatrów Procesem dydaktyczno-wychowawczym kieruje wykwalifikowana kadra nauczycielska, która dba
o harmonijny rozwój każdego dziecka,
jaki dokonuje się w procesie kształcenia umysłowego,
moralno-społecznego, estetycznego, technicznego i fizyczno-zdrowotnego.