W roku szkolnym 2023/2024 w skład Samorządu Uczniowskiego wchodzą:

 

Przewodniczący Szkoły:

 

Amanda L. - kl. VIII

 

Zastępca Przewodniczącego Szkoły:

 

Adrianna S. - kl.VIII

 

Sekretarz:

 

Małgorzata B. - kl.VII

 

Skarbnik:

Zuzzanna S. - kl.VII

 

 

Opiekum SU:p. Anna Ł.,p. Agnieszka S. i p. R. Sroka