Koordynator wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla szkół

W dobie pandemii COVID -19  Świętokrzyski Kurator Oświaty zainicjował utworzenie Świętokrzyskiej Sieci Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego szkół/placówek, która pozwoli na skorelowanie dotychczasowych działań podejmowanych w ramach projektu wsparcie szkół ogólnodostępnych
w realizacji zadań związanych z kształceniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i upowszechnianiem edukacji włączającej z zadaniami podejmowanymi przez pedagogów/psychologów szkolnych na rzecz wsparcia uczniów i ich rodzin w rozwiązywaniu problemów psychologiczno-pedagogicznych.

Celem projektu jest:

  • - Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów,
  • - Zapewnienie dodatkowego wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19,
  • - Współpraca  z rodzicami, uczniami, nauczycielami,  koordynatorami pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

W ramach Świętokrzyskiej Sieci Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego w powiecie kieleckim powołano:

1.      Punkty konsultacyjne, które mieszczą się w:

 

  • Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bodzentynie,
  • Szkole Podstawowej w Śniadce,
  • Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogiczna w Piekoszowie,
  • Powiatowej Poradnii Psychologiczno- Pedagogiczna w Chmielniku.

 

2.      Koordynatorów wsparcia psychologiczno-pedagogicznego:

 

  • P. Marlena Polit - Publiczna Szkoła Podstawowa w Jeziorku
  • P. Joanna Buras  - Publiczna Szkoła Podstawowa w Szczecnie
  • P. Agnieszka Szczypień - Szkoła Podstawowa w Słupczy

 

Osoby zainteresowane współpracą z koordynatorem wsparcia psychologiczno – pedagogicznego mogą się kontaktować:

- telefonicznie:

p. Marlena Polit – tel: 41 317 79 80

p. Joanna Buras – tel: 41 3170014

p. Agnieszka Szczypień - tel: 15 83 11 460