HISTORIA STOWARZYSZENIA

 

Stowarzyszenie powstało w 2007 r. Po podjęciu uchwały przez Radę Gminy Miejskiej w Daleszycach Uchwała Nr V/6/2007 z dnia 20 lutego 2007 o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Szczecnie i utworzenia oddziału Filii Szkoły Podstawowej w Borkowie o stopniu organizacyjnym 0-III w Szczecnie mieszkańcy Szczecna postanowili utworzyć stowarzyszenie, którego głównym celem będzie prowadzenie szkoły podstawowej.

Na zebraniu założycielskim w dniu 12.03.2007r. został uchwalony Statut Stowarzyszenia. Stowarzyszenie zostało wpisane do rejestru KRS pod numerem 0000280119 w dniu 2007-05-07; został też nadany numer REGON 260161894.

Stowarzyszenie uzyskało pozwolenie Kuratorium Oświaty i Wychowania w Kielcach na prowadzenie Szkoły Podstawowej i zgłosiło w Urzędzie Miasta i Gminy w Daleszycach zamiar prowadzenia Szkoły Podstawowej Szczecnie w zakresie klas 0-VI. Rok szkolny w nowej szkole rozpoczął się w dniu 3 września 2007r.

 


 

ZARZĄD STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU SZCZECNA

 

Prezes          - Anna Dziedzic

Wiceprezes   - Łukasz Miszczyk

Sekretarrz     - Monika Pawlik

Skarbnik       - Joanna Buras

 

KOMISJA REWIZYJNA

 

Przewodniczący - Anna Kuzia-Patyna

Członek            - Nina Bartelik

Członek            - Anna Kroma

 


 

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU SZCZECNA

 

Szczecno 172

26-015 Pierzchnica

REGON: 260161894

NIP: 657-274-56-90

tel/fax: 413170010