STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH I POLITYKA OCHRONY DZIECI PRZED KRZYWDZENIEM
W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W SZCZECNIE

 

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH I POLITYKA OCHRONY DZIECI PRZED KRZYWDZENIEM W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W SZCZECNIE


Termin konsultacji nauczycieli z rodzicami

w roku szkolnym 2023/2024

 

 

Lp.

Imię i nazwisko

nauczyciela

 

Dzień tygodnia

Godzina

konsultacji

1.

Daria Miszczyk

czwartek

13.00 - 13.45

2.

Justyna Dudek

czwartek

13.45- 14.15

3.

Anna Żabicka

poniedziałek

13.00 - 13.45

4.

Monika Jabłońska

czwartek

08.55- 09.40

5.

Joanna Buras

poniedziałek

08.00- 08.45

6.

Anna Łączkowska

poniedziałek

08.55- 09.40

7.

Magdalena Jopkiewicz

wtorek

08.00- 08.45

8.

Anna Kuzia-Patyna

piątek

13.30 - 14.15

9.

Agnieszka Safian

poniedziałek

09.50-10.35

10.

Adriana Krynicka-Makuch

piątek

08.00- 08.45

11.

Anna Sławińska

poniedziałek

08.00- 08.45

12.

Radosław Sroka

piątek

13.30 - 14.15

13.

Sylwia Ungier

wtorek

12.20 – 12.40

 


 

 

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZECNIE

 

Wykaz podręczników dla klas 0-VIII na rok szkolny 2023/2024

 

 

KLASA „0”

Pakiet „Supersmyki”

Poziom B (Pięciolatek)

Autorzy: Alicja Mironiuk, Marzena Czarnowska Mazurek, Monika Sobkowiak

Pakiet „Strefa Przedszkolaka”

Poziom B+ (Sześciolatek)

Autor: Anna Banaś

Wydawnictwo: MAC Edukacja

 

 

Religia :

 

Podręcznik: „Tak! Jezus mnie kocha” 6-latki

red. E. Kondrak, D. Kurpiński, J. Snopek

Wydawnictwo: Jedność Kielce

 

 

KLASA I

 

Nazwa podręcznika

Autor

Tytuł

Wydawca

Nr dopuszczenia

Ale to ciekawe klasa 1

 Jolanta Okuniewska, Beata Skrzypiec, Sabina Piłat

Ale to ciekawe. Podręcznik. Klasa 1, część 1,2,3,4

MAC

1158/1/2022

Język angielski

Bugs Team 1

Carol Read, Ana Soberón

Bugs Team 1 Książka ucznia

Bugs Team 1 Zeszyt ćwiczeń

Macmillan

811/1/2017

 

     Religia

     Podręcznik: „Poznaję Boży Świat”

Wydawnictwo: Jedność

Autorzy: Ks. Dr Krzysztof Mielnicki, E. Kondrak;

 

 

 

KLASA II

 

Nazwa podręcznika

Autor

Tytuł

Wydawca

Nr dopuszczenia

 

Wielka przygoda

 

 

 

Elżbieta Kacprzak, Anna Ładzińska, Małgorzata Ogrodowczyk (edukacja polonistyczna i społeczna), Joanna Winiecka-Nowak (edukacja przyrodnicza)

Wielka Przygoda. Klasa 2, część 1. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza i społeczna

 

Podręcznik

Nowa Era

1088/3/2021

 

Wielka przygoda

 

 

 

 

Elżbieta Kacprzak, Anna Ładzińska, Małgorzata Ogrodowczyk (edukacja polonistyczna i społeczna), Joanna Winiecka-Nowak (edukacja przyrodnicza)

Wielka Przygoda. Klasa 2, część 2. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza i społeczna

 

Podręcznik

Nowa Era

1088/4/2021

 

Wielka przygoda

 

 

 

 

Krystyna Sawicka, Ewa Swoboda

Wielka Przygoda. Klasa 2, część 1. Edukacja matematyczna

Podręcznik

Nowa Era

1088/3/2021

 

Wielka przygoda

 

 

 

 

Krystyna Sawicka, Ewa Swoboda

Wielka Przygoda. Klasa 2, część 2. Edukacja matematyczna

Podręcznik

Nowa Era

1088/4/2021

 

Wielka przygoda

 

Ćwiczenia

 

Elżbieta Kacprzak, Anna Ładzińska, Małgorzata Ogrodowczyk, Joanna Winiecka-Nowak

Wielka Przygoda. Klasa 2, część 1,2,3,4. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna

 

Ćwiczenia

Nowa Era

 

 

Wielka przygoda.

Ćwiczenia

 

 

 

 

 

Krystyna Sawicka, Ewa Swoboda

Wielka Przygoda. Klasa 2, Ćwiczenia do edukacji matematycznej, część 1, część 2, część , część 4

Nowa Era

 

 

Wielka przygoda.

 

 

 

 

 

 

Ewa Jakubczyk

Czytanie ze zrozumieniem Klasa 2

Nowa Era

 

 

 

Muzyka Klasa 2

 

 

 

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

 

 

 

Muzyka Klasa 2

Nowa Era

 

 

 

Informatyka Klasa 2

 

 

 

 

 

Michał Kęska

Informatyka Klasa 2

Nowa Era

 

Język angielski

Bugs Team 2

Carol Read, Ana Soberón

Bugs Team 2 Książka ucznia

Bugs Team 2 Zeszyt ćwiczeń

Macmillan

811/2/2018

 

Religia:

 

Odkrywam królestwo Boże - Podręcznik do religii dla klasy II szkoły podstawowej z wersją multimedialną.

 

Podręcznik nr AZ-12-01/18-KI-7/21 zgodny z nową podstawa programową,  program nr AZ­1­01/18 z dn. 19 IX 2018

 

Wydawnictwo: Jedność Kielce

 

 

 

 

KLASA III

                                                                                        

Nazwa podręcznika

Autor

Tytuł

Wydawca

Nr dopuszczenia

Wielka Przygoda.

Elżbieta Kacprzak, Anna Ładzińska, Małgorzata Ogrodowczyk

Wielka Przygoda. Klasa 3, część 1,2,3,4. Edukacja polonistyczna i społeczna

Nowa Era

1088/5/2022

Wielka Przygoda.

Krystyna Sawicka, Ewa Swoboda

Wielka Przygoda. Klasa 3, część 1,2,3,4. Edukacja matematyczna

Nowa Era

1088/5/2022

Wielka Przygoda.

Joanna Winiecka-Nowak


Przyroda klasa 3

Nowa Era

1088/5/2022

Wielka Przygoda.

Helena Sarnacka

Czytanie ze zrozumieniem Klasa 3

Nowa Era

 

Wielka Przygoda.

Michał Kęska

 

Informatyka Klasa 3

Nowa Era

 

Wielka Przygoda.

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Muzyka Klasa 3

Nowa Era

 

Język angielski

Bugs Team 3

Carol Read, Ana Soberón

Bugs Team 3 Książka ucznia

Bugs Team 3 Zeszyt ćwiczeń

Macmillan

811/3/2018

 

 

Religia:

„ Poznaję Jezusa ” - Podręcznik nr AZ-13-01/18-KI-14/22 zgodny z programem AZ-1-01/18

 

Ks. Dr Krzysztof Mielnicki, E. Kondrak;

Wyd. Jedność

Zeszyt ćwiczeń dla klasy III szkoły podstawowej "Poznaję Jezusa" z wersją multimedialną.

 

 

 

 

KLASA IV

 

Przedmiot

Podręcznik

Zbiór ćwiczeń, zadań

Nr dopuszczenia MEN

 

 

Język polski

 

 

NOWE Słowa na start! 4

 

Podręcznik do języka polskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej

NOWE Słowa na start! 4

 

Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej

 

907/1/2017

 

 

Matematyka

Matematyka z plusem

M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki

Matematyka z plusem

780/1/2023/z1

 

 

 

Historia

 

 

Wczoraj i dziś. Klasa 4

 

Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej

Wczoraj i dziś. Klasa 4

 

Zeszyt ćwiczeń do historii dla szkoły podstawowej

 

877/1/2020/z1

 

Przyroda

Tajemnice przyrody

Podręcznik do przyrody dla klasy czwartej szkoły podstawowej.

Maria Marko-Worłowska. Feliks Szlajfer, Joanna Stawarz

Tajemnice przyrody

 

Zeszyt ćwiczeń do przyrody dla klasy czwartej szkoły podstawowej

 

863/2019/z1

 

Język angielski

 

Brainy 4

Autor: Nick Beare

Wydawnictwo: Macmillan

Brainy kl.4

Zeszyt ćwiczeń dla klasy czwartej

 

831/1/2017

 

Muzyka

“ Lekcja muzyki”

Podręcznik dla klasy 4 szkoły podstawowej, Autorzy: M. Gromek,

G. Kilbach

Wydawnictwo: Nowa Era

 

 

 

--------------------------

 

852/1/2017

 

Technika

„Jak to działa?”

Podręcznik do technik dla klasy czwartejszkoły podstawowej.

Autorzy: L. Łabecki,

M. Łabecka

Wydawnictwo: Nowa Era

 

 

 

 

--------------------------

 

 

1195/1/2023

 

Plastyka

 

Do dzieła! 4

Autorzy: Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

 

 

 

903/1/2017

 

Informatyka

„Lubię to”

Podręcznik do informatyki dla klasy 4 szkoły podstawowej

Autor: M. Kęska

Wydawnictwo: Nowa Era

 

 

----------------------------

 

--------------------------

 

 

847/1/2022/z1

 

Religia

Podręcznik „Odkrywam życie z Jezusem” nr AZ-14-01/18-KI-19/23 autorzy: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak opracowany według programu „Zaproszeni na ucztę z Jezusem” Numer programu AZ-1-01/18 z dnia 19.09.2018

Zeszyt ćwiczeń „Odkrywam życie z Jezusem” Autorzy: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak

 

KLASA V

 

 

 

Język polski

 

 

NOWE Słowa na start! 5

Autorzy

Anna Klimowicz, Marlena Derlukiewicz

Wydawnictwo: Nowa Era

 

Zeszyt ćwiczeń dla klasy piątej szkoły podstawowej do języka polskiego.

NOWE Słowa na start! 5

 

 

 

907/2/2018

 

 

Matematyka

„Matematyka z kluczem”

Podręcznik, klasa 5,

Autorzy: Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska,

Wydawnictwo: Nowa Era

 

„Matematyka z kluczem”

Zeszyt ćwiczeń dla klasy 5

 

 

875/2/2018

 

 

 

Historia

 

„Wczoraj i dziś” Klasa 5

Podręcznik do histori dla szkoły podstawowej.

Autor: Grzegorz Wojciechowski

Wydawnictwo: Nowa Era

 

 

------------------------

 

877/2/2018

 

Biologia

Puls życia. Klasa 5

Podręcznik do biologii dla klasy piątej szkoły podstawowej

Autorzy:               Marian Sęktas, Joanna Stawarz

 

 

844/1/2018

Geografia

Planeta Nowa.

Podręcznik do geografii dla klasy piątej szkoły podstawowej

Autorzy:Feliks Szlajfer, Zbigniew Zaniewicz, Tomasz Rachwał, Roman Malarz

Planeta Nowa

 

Zeszyt ćwiczeń do geografii dla klasy piątej szkoły podstawowej

 

906/1/2018

Język angielski

 

Brainy 5

Autor: Nick Beare

Wydawnictwo: Macmillan

Brainy kl.5

Zeszyt ćwiczeń dla klasy piątej

831/2/2018

 

Technika               

 

               

 

„Jak to działa?”

Podręcznik do technik dla klasy czwartej szkoły podstawowej.

Autorzy: L. Łabecki,

M. Łabecka

Wydawnictwo: Nowa Era

 

 

-------------------------

295/2/2018

 

Plastyka

 

„Do dzieła! 5”

Autorzy: Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

Wydawnictwo: Nowa Era

 

903/2/18

 

Muzyka

“ Lekcja muzyki”

Podręcznik dla klasy 5 szkoły podstawowej, Autorzy: M. Gromek,

G. Kilbach

Wydawnictwo: Nowa Era

 

 

 

--------------------------

 

852/2/2018

 

Informatyka

„Lubię to”

Podręcznik do informatyki dla klasy 5 szkoły podstawowej

Autor: M. Kęska

Wydawnictwo: Nowa Era

 

   --------------------------

 

 

847/2/2018

Religia

Program nr AZ-2-02/20

Podręcznik „Szczęśliwi którzy szukają prawdy” + zeszyt ćwiczeń

Autorzy: ks. K. Mielnicki, E. Kondrak

Wydawnictwo: Jedność Kielce

 

 

KLASA VI

 

 

 

Język polski

 

 

Między nami

Autorzy: A. Łuczak, E. Prylińska, R. Maszka, A. Suchowierska

Wydawnictwo: GWO

 

Między nami

Zeszyt ćwiczeń dla klasy ,

 

 

 

867/3/2019

 

 

Matematyka

„Matematyka z kluczem”

Podręcznik, klasa ,

Autorzy: Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska,

Wydawnictwo: Nowa Era

 

„Matematyka z kluczem”

Zeszyt ćwiczeń dla klasy 6

 

 

875/3/2019

 

 

 

Historia

 

„Wczoraj i dziś” Klasa 6

Podręcznik do histori dla szkoły podstawowej.

Autor: Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz, Jarosław Kłaczkow

Wydawnictwo: Nowa Era

 

Wczoraj i dziś. Klasa 6

 

Zeszyt ćwiczeń do historii dla szkoły podstawowej

 

877/3/2019

 

Biologia

Puls życia. Klasa

Podręcznik do biologii dla klasy piątej szkoły podstawowej

Autorzy:Marian Sęktas, Joanna Stawarz

Puls życia Zeszyt ćwiczeń do biologii dla klasy 6

 

844/2/2019

Geografia

Planeta Nowa

Podręcznik do geografii dla klasy piątej szkoły podstawowej

Autorzy:               Feliks Szlajfer, Zbigniew Zaniewicz, Tomasz Rachwał, Roman Malarz

 

906/2/2019

Język angielski

 

Brainy 3

Autor: Nick Beare

Wydawnictwo: Macmillan

Brainy kl.6

Zeszyt ćwiczeń dla klasy piątej

831/3/2019

 

Technika               

 

               

 

„Jak to działa?”

Podręcznik do technik dla klasy czwartejszkoły podstawowej.

Autorzy: L. Łabecki,

M. Łabecka

Wydawnictwo: Nowa Era

 

 

--------------------------

295/3/2019

 

Plastyka

 

„Do dzieła! 6”

Autorzy: Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

Wydawnictwo: Nowa Era

 

903/3/2018

 

Muzyka

“ Lekcja muzyki”

Podręcznik dla klasy 5 szkoły podstawowej, Autorzy: M. Gromek,

G. Kilbach

Wydawnictwo: Nowa Era

 

 

 

--------------------------

 

852/3/2019

 

Informatyka

„Lubię to”

Podręcznik do informatyki dla klasy 6 szkoły podstawowej

Autor: M. Kęska

Wydawnictwo: Nowa Era

 

 

 

 

--------------------------

 

 

847/3/2018

Religia

                           „Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno” Podręcznik +zeszyt ćwiczeń AZ-22-01/20-KI-4/21

Wydawnictwo Jedność

 

KLASA VII

 

Przedmiot

Podręcznik

Zbiór ćwiczeń, zadań

Nr dopuszczenia MEN

 

 

Język polski

 

 

NOWE Słowa na start! 7

 

Podręcznik do języka polskiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Joanna Kościerzyńska, Joanna Ginter, Katarzyna Łęka, Joanna Krzemińska, Joanna Kostrzewa, Natalia Bielawska

 

----------------------

 

 

907/4/2020

 

 

Matematyka

Matematyka z plusem

 

autorzy: praca zbiorowa pod redakcją M. Dobrowolskiej

Matematyka z plusem

 

780/4/2017

 

 

Historia

 

Wczoraj i dziś. Klasa 7

 

Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej

Autorzy:               Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz, Jarosław Kłaczkow

Wczoraj i dziś. Klasa 7

 

Zeszyt ćwiczeń do historii dla szkoły podstawowej

 

877/4/2020/z1

 

Biologia

Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Autorzy:               Małgorzata Jefimow

Nowa edycja 2020–2022

Puls życia. Zeszyt ćwiczeń do biologii dla klasy siódmej szkoły podstawowej

 

Nowa edycja 2020–2022

 

844/3/2020/z1

Chemia

Chemia Nowej Ery. Podręcznik do chemii dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Autorzy:               Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin Nowa edycja 2020–2022

 

Chemia Nowej Ery. Zeszyt ćwiczeń do chemii dla klasy siódmej szkoły podstawowej

 

Nowa edycja 2020–2022

785/1/2017

Fizyka

Fizyka z plusem

 

autor: K. Horodecki, A. Ludwikowski

 

 

GWO

: 824/1/2017

Geografia

Planeta Nowa -Podręcznik do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Autorzy:               Roman Malarz, Mariusz Szubert, Tomasz Rachwał

Nowa edycja 2020–2022

Planeta Nowa

 

Zeszyt ćwiczeń do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej

906/3/2019/z1

Język angielski

 

Repetytorium ósmoklasisty cz. 1

Autor: -Malcolm Mann, Steve Taylore- Knowles

------------------------

1100/1/2020

 

Muzyka

“ Lekcja muzyki”

Podręcznik dla klasy 7 szkoły podstawowej, Autorzy: M. Gromek,

G. Kilbach

Wydawnictwo: Nowa Era

 

 

 

--------------------------

 

852/4/2017

 

Plastyka

 

Do dzieła! 7

Autorzy

Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak

 

 

 

903/4/2020/z1

 

Język niemiecki

DEUTSCHTOUR FIT

 

Podręcznik kl. 7 Nowa Edycja 2020-2022

 

Deutschtour FIT

 

Zeszyt ćwiczeń kl. 7

 

 

1096/1/2020

 

Informatyka

Lubię to!

 

Podręcznik do informatyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Autorzy:               Grażyna Koba

 

 

--------------------------

 

 

847/4/2020/z1

 

Religia

Podręcznik do religii dla klasy VII szkoły podstawowej "Szczęśliwi, którzy czynią dobro" nr AZ-23-01/20-KI-10/22 zgodny z programem nauczania nr AZ-2-02/20 z dn. 11.05.2020

Szczęśliwi, którzy czynią dobro - Zeszyt ćwiczeń

KLASA VIII

 

Przedmiot

Podręcznik

Zbiór ćwiczeń, zadań

Nr dopuszczenia MEN

 

 

Język polski

 

 

NOWE Słowa na start! 8

Podręcznik, klasa 8

Autorzy

Joanna Kościerzyńska, Praca zbiorowa, Katarzyna Łęk, Natalia Bielawska, Monika Iwanowska, Małgorzata Chmiel, Joanna Krzemińska

 

------------------------

 

 

907/5/2021

 

 

Matematyka

„Matematyka z kluczem”

Podręcznik, klasa 8,

Autorzy: Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska, Jerzy Janowicz, Wojciech Babiański, Ewa Szmytkiewicz, Karolina Wej

Wydawnictwo: Nowa Era

 

„Matematyka z kluczem”

Zeszyt ćwiczeń dla klasy 8

 

 

875/5/2021/z1

 

 

 

Historia

 

„Wczoraj i dziś” Klasa 8

Podręcznik do histori dla szkoły podstawowej.

Autor: Robert Śniegocki, Agnieszka Zielińska

Wydawnictwo: Nowa Era

 

Wczoraj i dziś. Klasa 8

 

Zeszyt ćwiczeń do historii dla szkoły podstawowej

 

877/5/2021/z1

 

Biologia

Puls życia. Klasa 8

Podręcznik do biologii dla klasy
siódmej szkoły podstawowej

Autorzy:

Beata Sągin, Andrzej Boczarowski,
Marian Sęktas

 

Puls życia. Klasa 8

 

Zeszyt ćwiczeń do biologii dla klasy ósmej szkoły podstawowej

 

844/4/2021/z1

Chemia

Chemia Nowej Ery

Podręcznik do chemii dla klasy ósmej szkoły podstawowej

Autorzy:

Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin

 

Chemia Nowej Ery

 

Zeszyt ćwiczeń do chemii dla klasy ósmej szkoły podstawowej

785/2/2018

Fizyka

Spotkania z fizyką

Podręcznik do fizyki dla klasy ósmej szkoły podstawowej

Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik,
     Maria Nowotny-Różańska

 

Spotkania z fizyką

 

Zeszyt ćwiczeń do fizyki dla klasy ósmej szkoły podstawowej

885/2/2018

Geografia

Planeta Nowa

Podręcznik do geografii dla klasy ósmej szkoły podstawowej

Autorzy:               Tomasz Rachwał, Dawid Szczypiński

Planeta Nowa.

 

Zeszyt ćwiczeń do geografii dla klasy ósmej szkoły podstawowej

906/4/2021/z1

Język angielski

 

Repetytorium Ósmoklasisty cz.2

Autor książki ucznia: Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowles

 

 

------------------------

1100/2/2021

 

Wiedza o społeczeństwie

Dziś i jutro

 

Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkoły podstawowej

 

               

874/2021/z1

 

 

Język niemiecki

Deuchtschtour FIT

Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy ósmej szkoły podstawowej

Autorz: Ewa Kościelniak - Walewska

Wydawnictwo: Nowa Era

 

 

Deuchtschtour FIT

Zeszyt ćwiczeń do języka niemieckiego dla klasy ósmej szkoły podstawowej

 

 

 

1096/2/2021

Edukacja dla bezpieczeństwa

Żyję i działam bezpiecznie

Autorzy

Jarosław Słoma

Wydawnictwo: Nowa Era

 

 

 

--------------------------

 

 

846/2017

 

Informatyka

„Lubię to”

Podręcznik do informatyki dla klasy 8 szkoły podstawowej

Autor: Grażyna Koba

Wydawnictwo: Nowa Era

 

 

 

 

--------------------------

 

 

847/5/2021/z1

 

Religia

Podręcznik „Szczęśliwi, którzy zdobywają świętość” nr AZ-24-01/20-KI-14/23

 

Autorzy: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak opracowany według programu „Przez prawdę, piękno i dobro zdobywamy świętość”

Szczęśliwi, którzy zdobywają świętość - Zeszyt ćwiczeń

 


Drodzy Uczniowie i Rodzice!


Rozpoczęcie nowego roku szkolnego odbędzie się 4 września 2024 r.
Tego dnia nie będzie dowozu.

1. 9.00- Msza święta w kościele parafialnym w Szczecnie.

2. 10.00 - odbędzie się spotkanie uczniów kl. I-VII z Dyrektorem na sali gimnastycznej

Spotkanie dzieci z Punktu i Oddziałów Przedszkolnych z wychowawcami odbędzie się w salach przedszkolnych.

Informujemy, że dowóz dzieci do szkoły rozpocznie się 5 września. Bus wyjeżdza z placu szkolnego o godz. 7.25.
Odwóz uczniów o godz.13.35.
Harmonogram dowozów:
- I kurs Komórki
-II kurs Szczecno
  Lekcje w roku szkolnym 2023/2024 rozpoczynają się o godz. 8.00
POWODZENIA W NOWYM ROKU SZKOLNYM

 

 


Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2022/2023
  
Msza Święta w kościele parafialnym - 1.09.2022 r. godz. 8.00
Po Mszy Świętej odbędzie się spotkanie uczniów kl. I-VIII z Dyrektorem na sali gimnastycznej. Po spotkaniu ogólnym zapraszamy uczniów na spotkanie z wychowawcami klas.
Spotkanie dzieci z Punktu i Oddziału Przedszkolnego z wychowawcami odbędzie się w salach przedszkolnych.
Informujemy, że dowóz dzieci do szkoły rozpocznie się 2 września. Bus wyjeżdza z placu szkolnego o godz. 7.25.
Odwóz uczniów o godz.13.30.
Harmonogram dowozów:
- I kurs Komórki
-II kurs Szczecno
Lekcje w roku szkolnym 2022/2023 rozpoczynają się o godz. 8.00.