Dni wolontariatu

Dni wolontariatu

W dniach od 5 – 9grudnia 2011r. w naszej szkole zorganizowane zostały DNI WOLONTARIATU. W ramach działań przeprowadzono zbiórkę żywności dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej pod nazwą ,, SZLACHETNA PACZKA ‘’. Uczniowie naszej szkoły czynnie zaangażowali się w niesienie pomocy potrzebującym przynosząc produkty spożywcze, książki, czasopisma oraz artykuły szkolne.

Przy aktywnym udziale pomocników Świętego Mikołaja – uczniów klas III – IV zgromadzone prezenty zostały posegregowane, zapakowane i dostarczone do potrzebujących. Zaangażowanie uczniów w akt niesienia pomocy innym potwierdziło, że przyjemniej jest dawać niż brać…
Kolejnymi formami wolontariatu było wykonanie gazetek tematycznych opatrzonych tytułami: ,,Otwórzmy serca‘’ oraz  ,,Pamiętaj o sobie i innych‘’. Uczniowie w ciągu tygodnia wolontariatu przyklejali w wyznaczonych miejscach serduszka z wypisanymi lub namalowanymi dobrymi uczynkami. Każdy starał się, aby jego ,,dobro wobec innych‘’ znalazło się w widocznym miejscu na tablicy w myśl powiedzenia ,,dobro powraca...’’