Dzień Komisji Edukacji Narodowej.

12 października w Publicznej Szkole Podstawowej w Szczecnie odbyła się akademia z okazji Dnia Nauczyciela.

Uczniowie klasy drugiej i trzeciej przygotowali humorystyczne przedstawienie obrazujące ciężką pracę nauczycieli z punktu widzenia pań z obsługi szkoły. Starsi uczniowie  zadbali
o oprawę muzyczną tego święta. Przedstawienie było bardzo wesołe. Nawet najmłodsze dzieci z naszej szkoły głośno się śmiały.  Następnie przemawiała dyrektor szkoły, pani Anna Dziedzic, podziękowała wszystkim nauczycielom i pracownikom obsługi za pracę i zaangażowanie w życie szkoły.

den171den173


den174den175


Święto Pierwszaków.

Uczniowie klasy pierwszej przygotowywali się do tej uroczystości od początku roku szkolnego. Uczyli się dzielnie tekstów, wierszy, piosenek, wytrwale ćwiczyli podczas prób.
12 października od samego rana panowała świąteczna atmosfera w szkole. Uczniowie klasy pierwszej ubrani w świąteczny strój galowy, przepiękna dekoracja sali gimnastycznej, przygotowany sprzęt nagłaśniający - to wszystko po to, aby ślubowanie pierwszaków wypadło jak najbardziej uroczyście. Pierwszoklasiści spisali się na medal: recytowali, śpiewali, nawet sok z cytryny okazał się dla nich nie kwaśny. Dużo emocji wzbudziło wykonanie piosenki „Pięknie żyć” przez panią Annę Dudek (mamę) i jej syna Damiana.

slub1slub2


Uczniowie klasy trzeciej obiecali pomagać pierwszakom i przygotowali dla nich prezenty.

W niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym pierwszacy ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania pani dyrektor dokonała symbolicznego pasowania na ucznia. "Pasuję Cię na ucznia" - mówiła pani dyrektor, dotykając ołówkiem - jak czarodziejską różdżką ramion swoich podopiecznych. Następnie ślubowanie złożyli rodzice dzieci z klasy pierwszej i wszyscy udali się na „słodkie" przyjęcie przygotowane przez rodziców.

slub3slub4


slub5

slub6slub7slub8

slub9


Nareszcie się udało!

Po długim oczekiwaniu i współpracy wielu instytucji przy Szkole Podstawowej w Szczecnie powstało wielofunkcyjne boisko sportowe. Inwestycja ta była wpisana do „Programu rozwoju bazy sportowej na 2016 rok i lata następne w województwie świętokrzyskim” i została dofinansowana ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Z tej okazji 10 września 2017r.odbył się festyn szkolny podczas którego dokonano poświęcenia i oficjalnego otwarcia tego obiektu.

Swoją obecnością zaszczycili nas: przewodniczący Rady Powiatu, Jan Cedro, burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce, Dariusz Meresiński, pani Anna Kosmala z Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce odpowiedzialna za przygotowanie wniosku o dofinansowanie inwestycji, Mariusz Dziadowicz, Przewodniczący Rady Miejskiej, radny Szczecna Czesław Skrybuś, sołtys Szczecna, Anna Kroma, oraz ksiądz Paweł Stolarczyk, proboszcz lokalnej parafii wraz z prezesem Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Szczecna, Zdzisławem Dziedzicem. Zaproszeni goście poprzez przecięcie wstęgi dokonali uroczystego otwarcia obiektu sportowego.

fest1fest2


fest3fest5

fest7fest8

fest9fest10

fest13fest14

fest17fest16

Podczas festynu licznie zgromadzeni mieszkańcy mieli okazję przeżyć prawdziwą duchową ucztę podczas występu artystycznego zespołu wokalnego A’capella działającego przy Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach oraz uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Szczecnie, a także pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Szczecnie.

fest11fest4

fest24

O najmłodszych zadbała firma artystyczna MAT-ART, która zapewniła atrakcje w formie gier, zabaw ruchowych, dmuchańców i waty cukrowej. Natomiast starsi uczestnicy festynu doskonale bawili się przy muzyce.

fest25fest26


fest27fest28

Obok występów publiczność mogła również skosztować regionalnych przysmaków, spróbować szczęścia w loterii, a także wziąć udział w aukcji bardzo atrakcyjnych przedmiotów. Na licytację wystawiono m.in. piłki i koszulki z autografami kieleckiego klubu sportowego „Korona Kielce”, projekt mieszkania, czy obraz podarowany przez p. Romualda Sadowskiego. Zebrane środki zostaną przeznaczone na wykonanie projektu sali gimnastycznej.

fest6fest21


fest22fest23

fest15fest18

fest19

Festyn w Szczecnie został zorganizowany przez nauczycieli i Panią dyrektor szkoły, którzy postarali się o przedmioty aukcyjne, fanty na loterię oraz poczęstunek.

Serdeczne podziękowania organizatorzy festynu kierują pod adresem pana Norberta Wojciechowskiego, dyrektora MGOK w Daleszycach, który osobiście zadbał
o profesjonalne nagłośnienie imprezy. 

 


FESTYN SZKOL

 

Na dzień Ślubowania – pasowania na pierwszoklasistę czekaliśmy wszyscy od dawna.
Do tej chwili przygotowywaliśmy się od pierwszego tygodnia nauki w szkole. Dzieci zapoznawały się ze swoimi prawami i obowiązkami, poznawały zasady panujące w tym  ważnym dla nich miejscu, doświadczały szkolnego życia – jego smaku i koloru.

 

13 października to dzień, który uczniowie klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej w Szczecnie zapamiętają na długo. Jest to bowiem dzień rozpoczęcia prawdziwej, długiej i fascynującej podróży poprzez zakamarki szkolnego życia. Tego dnia pierwszoklasiści zjawili się w szkole w pięknych, galowych strojach, z uśmiechem na twarzach i błyskiem w oczach. Co to będzie to ,, Pasowanie ‘’. Niektórzy obawiali się, że pani dyrektor przyniesie pas i …. Spokojnie – szybko wszystko stało się jasne. Prowadząca uroczystość wyjaśniła młodszym kolegom, że pasowanie oznacza przyjęcie ich do braci uczniowskiej. Ale nie było to takie proste. Nagle w naszej szkole zjawił się Duszek Aplauz, który przeprowadził wśród pierwszoklasistów egzamin sprawdzający ich wiedzę i umiejętności z różnych obszarów        – recytowali, śpiewali, tańczyli, rozpoznawali litery, wykazywali się wiedzą o najbliższym otoczeniu, przepisach ruchu drogowego, symbolach narodowych.

 

Kiedy egzamin został zaliczony zabrzmiało gromkie ,, Baczność’’ i został wprowadzony poczet flagowy przed którym pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie. Następnie  poprosili panią dyrektor o dokonanie ceremonii pasowania poprzez dotknięcie ramienia ogromnym ołówkiem. ,,Teraz już staliście się pełnoprawnymi uczniami naszej szkoły  – powiedziała pani dyrektor wręczając uczniom piękne upominki. Składaną przysięgę ślubowania uczniowie przypieczętowali odciskiem kciuka na karcie Kroniki Szkolnej. Nie zabrakło również przysięgi złożonej przez rodziców uczniów klasy pierwszej , którzy zobowiązali się pomagać swoim pociechom, wspierać ich i zawsze pamiętać o ich indywidualności i podmiotowości.

 

Uroczystość zakończyło wspólne spotkanie dzieci, rodziców, pani dyrektor, wychowawcy i zaproszonych gości na słodkim poczęstunku przygotowanym przez rodziców.