PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI

do opublikowania na stronie internetowej

Publicznej Szkoły Podstawowej w Szczecnie.

 

 

Nazwa szkoły/placówki, w której realizowane jest  działanie

Publiczna Szkoła Podstawowa w Szczecnie

Imię i nazwisko dyrektora szkoły/placówki

mgr Anna Dziedzic

Adres

Szczecno 172

26-015 Pierzchnica

 

Tel.

413170014

Fax.

-------

e-mail

spszczecno.daleszyce.pl

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za wartość merytoryczną publikacji

mgr Anna Łączkowska , mgr Monika Jabłońska, mgr Daniela Chlewicka

Zakres działania:

Edukacja, wychowanie

i profilaktyka

Pogadanki, praktyczne działania

 

 

Zajęcia ruchowe wspomagające rozwój fizyczny ucznia .

 

Organizowanie zajęć ruchowych w czasie wolnym od zajęć edukacyjnych  ( przerwa )

z wykorzystaniem różnorodnych przyborów.

 

 

Temat działania:

,, Aktywne przerwy w naszej szkole ‘’.

Cele działania:

Promowanie wśród dzieci zdrowego stylu życia i upowszechniania aktywności fizycznej.

Opis działania:

 

Wspierając prawidłowy rozwój fizyczny, emocjonalny oraz intelektualny  naszych uczniów    podjęte zostały działania z wykorzystaniem ,,aktywnych przerw w naszej szkole”. Czas wolny między zajęciami  lekcyjnymi może być również mile spędzony wyczynowo. Przykładem dobrych

i sprawdzonych praktyk są  właśnie organizowane przerwy  sportowe z udziałem różnych przyborów , elementem tańca,  czy gier drużynowych. Harmonogram ustalonych działań pozwala na przeprowadzenie urozmaiconych , atrakcyjnych przerw, które wpisały się do historii naszej placówki.  I tak:

 

Październik    -     kręcimy się jak hula- hop

Listopad         -     aerobik na wesoło

Grudzień        -     skaczemy jak pingwinki ( skakanki )

Styczeń           -     karnawałowa przerwa z balonami

Luty                -     poruszamy się w rytm muzyki ( taniec )

Marzec            -    świat kręgli

Kwiecień         -    piłka naszym przyjacielem

Maj                 -    lubimy biegać  - peletonem wokół  szkoły

         

          Czas spędzony wspólnie i aktywnie ruchowo pozwala dostarczyć  wiele emocji, wrażeń jak również  poprawia kondycję fizyczną.  Uczniowie lubią podejmować nowe wyzwania i chętnie uczestniczą w takiego rodzaju zajęciach. Zdjęcia są tego najlepszym dowodem. 

                     

Dobra zabawa, zdrowa zabawa, bezpieczna zabawa!!!

 

 

 

 

 

Opis uzyskanych efektów:

 • Dzieci są czynne ruchowo, jednocześnie przyswajają treści wynikające z podstawy programowej.
 • Uczniowie chętniej uczestniczą w zabawach ruchowych z wykorzystaniem różnorodnych przyborów.
 • Integrują się w zespołach klasowych i zespole szkolnym.
 • Promują zdrowy styl życia poprzez aktywność ruchową w czasie wolnym od zajęć .
 • Poznają różne atrakcyjne formy aktywności fizycznej.
 • Rozumieją i stosują zasady bezpiecznej zabawy.

Wnioski z realizacji:

Dzieci aktywnie uczestniczyły w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych w sali i na powietrzu, przez co podnosiły swoją sprawność fizyczną. Rozumieją potrzebę bycia w ciągłym ruchu, dbają o kondycję swojego ciała. Aktywnie spędzony czas integrował podopiecznych , stwarzał możliwości i zachęcał do wykorzystania zabaw z różnymi przyborami.  Działania podjęte przez wychowanków udowodniły , że wolna przerwa od zajęć edukacyjnych może być mile spędzona wyczynowo z korzyścią dla każdego.

Instytucje i organy wspomagające realizację podjętych działań:

Pani Dyrektor, nauczyciele uczący w szkole .

Trudności w realizacji: brak

Wykaz załączników:

Zdjęcia zamieszczone na stronie internetowej szkoły

 

 

 Szczecno, 25. 03. 2014r.mgr Anna Dziedzic

       Miejscowość, data                                                           Podpis dyrektora szkoły/placówki

 


 

PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI

Do opublikowania na stronie internetowej
Publicznej Szkoły Podstawowej w Szczecnie.

 

 

Nazwa szkoły/placówki, w której realizowane jest  działanie

Publiczna Szkoła Podstawowa w Szczecnie

Imię i nazwisko dyrektora szkoły/placówki

mgr Anna Dziedzic

Adres

Szczecno 172

26-015 Pierzchnica

 

Tel.

413170014

Fax.

-------

e-mail

spszczecnodaleszyce.pl

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za wartość merytoryczną publikacji

mgr Joanna Buras

Zakres działania:

Edukacja

Pogadanki

Wychowanie i profilaktyka

Spotkanie z pielęgniarką, spacery i wycieczki

Zajęcia wspomagające rozwój ucznia

 

Zajęcia otwarte z rodzicami na powietrzu, przygotowywanie smakołyków pod okiem rodziców i nauczycieli

Organizacja i zarządzanie

Współpraca z organizacjami w celu podniesienia jakości prowadzonych działań

Temat działania:

,, Przedszkolaki żyją zdrowo i aktywnie ‘’.

Cele działania:

Zapoznanie najmłodszych z zasadami prowadzenia zdrowego trybu życia i preferowanie wśród dzieci aktywności fizycznej.

Opis działania:

Aby zapewnić naszym dzieciom optymalne warunki da dalszego rozwoju, zwróciliśmy w naszym przedszkolu szczególną uwagę na propagowanie zdrowego trybu życia, kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych oraz zachęcanie do aktywności fizycznej.

Na terenie naszego przedszkola prowadziliśmy działania , mające na celu zwiększenie świadomości prozdrowotnej dzieci, rodziców i nauczycieli.

Od września prowadzone były zajęcia związane z powyższymi działaniami:

- we wrześniu przedszkolaki odwiedzały okoliczne sady, rozpoznawały drzewa owocowe, zrywały owoce, które posłużyły jako materiał badawczy do zajęć oraz składniki ,, owocowych szaszłyków ‘’, którymi zajadali się najmłodsi. Przy tej okazji wspomnieliśmy o walorach odżywczych owoców

 i warzyw.

W październiku wzięliśmy udział w akcji ,, Dzień Pieczonego Ziemniaka ‘’. Dzieciaki zapoznały się z historią tego popularnego warzywa, uczestniczyły w konkursie na ,, Najzabawniejszy kształt ziemniaka’’, a nasza akcję zakończyło wspólne ognisko połączone z pieczeniem ziemniaków.

W listopadzie przyłączyliśmy się do akcji  Szkoły Promująca Zdrowie - ,, Śniadanie  Daje Moc ‘’. Przy ogromnym zaangażowaniu rodziców przygotowany został dla dzieci stół pełen zdrowych produktów, które uczniowie spożywali wspólnie z rodzicami i nauczycielami.  Na stole nie zabrakło witamin w postaci  owoców i warzyw, nabiału – sery, serki, jogurty, jajka, zdrowych soków, wędlin i różnego rodzaju pieczywa.

Aby zadbać o fizyczny rozwój naszych najmłodszych oprócz codziennych zajęć ruchowych

 i ćwiczeń gimnastycznych propagujemy spacery oraz krótkie wycieczki w teren. W listopadzie wybraliśmy się do bawialni ,, Stumilowy Las ‘’ w Chmielniku, gdzie dzieciaki dowoli korzystały

z basenów, zjeżdżalni, biegały, skakały, dawały upust swoim emocjom.

Na gazetkach dostępne są artykuły dotyczące zdrowego stylu życia dziecka w wieku przedszkolnym oraz zdjęcia promujące aktywność fizyczną dzieci.

Zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu były tematem zajęć otwartych dla rodziców, podczas których rodzice mogli wspólnie ze swoimi pociechami aktywnie spędzić czas.

Dzień Wiosny, to w przedszkolu powitanie nowalijek – najmłodsi wspólnie z rodzicami przygotowywali zdrowe kanapki, sałatki, przekąski, którymi wspólnie się częstowano. Do ich przygotowania wykorzystaliśmy warzywa wyhodowane w przedszkolnym ogródku.

W ramach profilaktyki prozdrowotnej zorganizowane zostało spotkanie z pielęgniarką, która wdrażała  młodych ludzi do przestrzegania zdrowych nawyków żywieniowych oraz propagowanie zachowań prozdrowotnych. Dzieci wspólnie z zaproszonym gościem wykonały plakat ,, Wiem,

co jem ‘’, który zdobi ściany naszej klasy.

Opis uzyskanych efektów:

 • Dzieci potrafią samodzielnie i bezpiecznie przygotowywać posiłki ze zgromadzonych  składników
 • Posiadają zasób wiedzy na temat właściwych nawyków żywieniowych
 • Znają wygląd owoców i warzyw, opisują kształt, kolor, smak.
 • Promują zdrowy styl życia poprzez aktywność ruchową zarówno w domu, jak i na powietrzu
 • Włączają się w rożnego rodzaju akcje dotyczące zdrowego stylu życia, jak ,,Śniadanie Daje Moc’’
 • Rodzice chętnie uczestniczą w prowadzonych przez szkołę działaniach, służących podnoszeniu świadomości prozdrowotnej.

Wnioski z realizacji:

Dzieci wzbogaciły zasób swojej wiedzy oraz umiejętności, co ma swoje odzwierciedlenie w przygotowanych potrawach, aktywnym uczestnictwie w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych,  dzieci chętnie wyjeżdżają na wycieczki i chodzą na spacery, zaś rodzice mieli okazję włączyć się skutecznie w edukację swoich dzieci.

Instytucje i organy wspomagające realizację podjętych działań:

Rodzice dzieci, Pani Dyrektor, nauczyciele uczący w szkole, pani pielęgniarka, bawialnia.

Trudności w realizacji: brak

Wykaz załączników:

Zdjęcia zamieszczone na stronie internetowej szkoły

 

 

 Szczecno, 24. 03. 2014r.                                                                                mgr Anna Dziedzic

       Miejscowość, data                                                                   Podpis dyrektora szkoły/placówki