Klasy 1-3
Proponuję zapoznać się z informacjami na stronach:

https://epodreczniki.pl/a/uzaleznienia/Do63k2pYq

http://dopalaczeinfo.pl/

Proszę osoby chętne o wykonanie pracy plastycznej np. plakatu.

Temat: Uzależnieniom mówimy NIE!

Zdjęcia prac proszę przesłać do p. Moniki Jabłońskiej