Ćwiczenia głoski ,,sz”

Głoski szumiące stanowią grupę głosek często zniekształcanych przez dzieci. Jednak systematyczna praca prowadzi do prawidłowej ich artykulacji. Dziś kilka ćwiczeń na prawidłową wymowę głoski ,,sz”:

Aby prawidłowo wymówić głoskę "sz" muszą być spełnione trzy warunki:

1.Język dotyka wałeczka dziąsłowego za górnymi zębami

2.Usta są zaokrąglone jak przy wymawianiu głoski "u"

3.Zęby lekko złączone, nie zaciśnięte

ĆWICZENIA WSTĘPNE

 • ćwiczenia w szybkim powtarzaniu głoski llllll..., przy szeroko otwartych ustach,
 • ćwiczenia w szybkim powtarzaniu głosek: ttttt..., dddd..., nnnn..., (przypominamy dziecku, że czubek języka ma uderzać o wałek dziąsłowy), uświadamiamy różnicę w sposobie wymawiania głosek t,d,n zębowych i t,d,n dziąsłowych,
 • etap wywoływania głoski sz: · zbliż zęby, wysuń wargi, podnieś czubek języka do wałka dziąsłowego, który wyczujesz językiem i dmuchaj przez zęby
 • Jeśli uda się dziecku wypowiedzieć poprawnie głoskę – kolejne ćwiczenie:

•"Co szumi?”"– wypowiadamy zdania, a dziecko wybrzmiewa głoskę sz

Szumi morze – szszsz...

Szumi wiatr – szszsz...

Szumi woda – szszsz...

Szumi las – szszsz...

Szumią drzewa – szszsz...

Szumią liście – szszsz...

Szumię ja – szszsz...

Szumisz ty – szszsz...

Szumi mama – szszsz...

Szumi tata – szszsz

Szumi miś – szszsz...

KOLEJNY ETAP:

Wyrazy do ćwiczeń głoski „sz” w nagłosie”

Szuflada, szufelka, szuka, szumi, szafa, szalik, szatnia, szef szelki, szampon, szopa, szyja, szyny, szyba, szynka szachy.

Na podsumowanie zabawy logopedyczne interaktywne:

https://learningapps.org/display?v=p29tf73q217

https://learningapps.org/display?v=pa1bm18cn01

Powodzenia: Joanna Buras


Moi drodzy w ubiegłym tygodniu ćwiczyliśmy głoskę ,,ś". Dziś dla utrwalenia proponuję Wam to, co lubicie najbardziej, a więc pracę na platformie online. Poniżej zamieszczam linki do ćwiczeń:
https://learningapps.org/6315047 - ostatnie ćwiczenie jest nieco trudniejsze, ale z pomocą rodziców na pewno się uda. Powodzenia!

Drodzy rodzice proponuję ćwiczenia głosek szeregu ciszącego -zaczniemy od głoski ,,ś". W załączniku ćwiczenia, a poniżej opis:
 
1.Materiał zawiera kartę z ćwiczeniem, w którym dziecko na podstawie nazw ilustracji, ma odnaleźć drogę pomiędzy ślimakiem a naleśnikami. Po wyznaczeniu drogi, dziecko może ułożyć opowiadanie, w którym występują kolejne nazwy ilustracji. (powtarzamy wyrazy, zwracając uwagę na staranność wypowiedzi).
 
2. Materiał zawiera 4 karty. Na 3 pierwszych kartach znajdują się plansze z kolejnymi pozycjami głoski [ś] w wyrazie. Należy wydrukować wybraną z 3 pierwszych kart oraz kartę ostatnią (najlepiej na sztywniejszym papierze np. z bloku technicznego), a następnie wyciąć wszystkie elementy wzdłuż zaznaczonych linii. Do koła za pomocą pinezki przymocować strzałkę. Pinezkę należy zagiąć na odwrocie, pozostawiając odrobinę luzu, tak by można było swobodnie kręcić strzałką. Aby rozpocząć grę, należy rozdać karty z polami, oraz odpowiadające im kolorem żetony z obrazkami. Każdy z zawodników kręci po kolei kołem, a następnie wymawia wyraźnie nazwę ilustracji i układa na swojej planszy żeton z wylosowanym obrazkiem. Jeśli obrazek jest już na planszy, kolejka przechodzi na następną osobę. Wygrywa ta osoba, która pierwsza zakryje wszystkie pola na swojej planszy.
 
 

Witajcie drodzy rodzice

Dziś proponuję kolejną porcję ćwiczeń wspomagających proces logopedyczny, jakimi są ćwiczenia słuchu fonematycznego.

Słuch fonematyczny to umiejętność rozróżniania najmniejszych elementów mowy – tzn. fonemów. Oznacza to, że dziecko potrafi wyodrębnić z potoku mowy zdania, w zdaniach – wyrazy, w wyrazach – sylaby, w sylabach – głoski, a także ustalić kolejność głosek w wyrazie. Jest podstawowym elementem determinującym prawidłowy rozwój mowy oraz umiejętności czytania i pisania. Słuch fonematyczny kształtuje się w trakcie rozwoju mowy dziecka w sposób spontaniczny i niezamierzony.

W zaburzeniach słuchu fonematycznego obserwuje się następujące błędy:

W wypowiadaniu się:

 • częste wady wymowy
 • mały zasób słownictwa
 • trudności w budowaniu zdań, tworzeniu opowiadań
 • skracanie wyrazów o trudnej konstrukcji fonetycznej
 • trudności w zapamiętywaniu i powtarzaniu trudnych wyrazów i dłuższych zdań
 • agramatyzmy

W pisaniu:

 • zniekształcenia pisowni, zlepki liter
 • mylenie liter b-p, d-t, g-k, z-s, dz-c, sz-s
 • trudności w pisaniu wyrazów ze zmiękczeniami, dwuznakami, z głoskami tracącymi dźwięczność
 • trudności w analizie zdań na wyrazy, wyrazów na sylaby i głoski
 • opuszczanie końcówek i cząstek wyrazów, gubienie liter, przestawianie ich kolejności
 • przestawianie szyku dyktowanych wyrazów
 • trudności we wszystkich rodzajach pisania: ze słuch, z pamięci, z przepisywaniem

W czytaniu:

 • długo utrzymujące się literowanie utrudniające syntezę sylabową i wyrazową
 • przekręcanie wyrazów, pomijanie lub dodawanie podobnie brzmiących, zgadywanie wyrazu
 • mylenie znaczenia wyrazów o podobnym brzmieniu
 • niewłaściwa intonacja czytanych tekstów
 • bardzo wolne tempo czytania

Ponadto zaburzeniom słuchu fonematycznego towarzyszą również:

 • trudności w nauce języków obcych
 • trudności w zapamiętywaniu i powtarzaniu dłuższych zdań
 • trudności w pamięciowym opanowaniu wierszy, zautomatyzowanych ciągów słownych takich jak: dni tygodnia, miesiące, tabliczka mnożenia
 • trudności w nauce gramatyki
 • trudności w rozumieniu dłuższych wypowiedzi słownych, poleceń nauczyciela, instrukcji
 • rozróżnianiu wyrazów podobnych brzmieniowo
 • obniżony zakres pamięci słuchowej

Przykładowe, najprostsze ćwiczenia słuchu fonematycznego, które mogą być wykonywane w domu:

 • Rozpoznawanie dźwięków i szmerów (przesypywanie różnych materiałów sypkich: piasek, kamienie, żwir;
 • Eksponowanie dźwięków charakterystycznych dla różnych pojazdów, głosów zwierząt, sprzętu gospodarstwa domowego, rozpoznawanie dźwięków różnych instrumentów...)
 • Odtwarzanie przez dziecko słyszanego rytmu przy pomocy wystukiwania np. patyczkiem o bębenek, wyklaskiwania, wytupywania.
 • Odgadywanie odgłosów docierających zza zasłony (przelewanie wody, rozdzieranie papieru, przesuwanie krzesła, gwizd czajnika, brzęk kluczy…)
 • Rozpoznawanie melodii piosenek po zaśpiewanym fragmencie.

W załączniku ćwiczenia na materiale literowym i obrazkowym.

Karta pracy 1

 

Karta pracy 2

Karta pracy 3


Ćwiczenia oddechowe
Ćwiczenia te znajdują w logopedii szerokie zastosowanie. Są one istotne w terapii zaburzeń artykulacji, niepłynności mowy, dysfunkcji głosu, we wczesnej interwencji logopedycznej, afazji itp.
Ćwiczenia, które można by określić mianem uniwersalnych, stanowią niewielką grupę, przy czym są to przede wszystkim ćwiczenia wykorzystywane również w wypadku aktywności innych niż terapia logopedyczna – w sporcie, w fizjoterapii, w nauce impostacji głosu w śpiewie klasycznym. Niejednokrotnie skutecznie wspomagają one terapię logopedyczną.
Przykład prostych i bardzo ciekawych, angażujących dziecko ćwiczeń proponuję na stronie: https://www.youtube.com/watch?v=zA85oayoC2Q
Zachęcam do pracy z ćwiczeniami w załączniku. Dla dziewczynek- motylek, dla chłopców - piłki. Wycinamy małe kółka (piłki) i za pomocą słomki (wciągając  ustami, gospodarując odpowiednio wdechem i wydechem) dziecko przenosi je na arkusz we właściwe miejsce (motylek, bramka). Życzę dobrej zabawy!
 

More Articles...

 1. log2
 2. logopedia 1