SPRAWOZDANIE Z SKS

W pierwszym semestrze 2018/2019 roku szkolnego zajęcia SKS-u odbywały się systematycznie w środy w godz. 13-50-14-35. W zajęciach sportowo-rekreacyjnych uczęszczało 16 uczniów z klas IV-VII.

            Zajęcia odbywały się systematycznie zgodnie z rozkładem zajęć.

Celem głównym było przygotowanie młodego organizmu do świadomego uczestnictwa w różnych formach aktywności fizycznej przez całe życie. Wdrażano także zasady sportowego zachowania się „fair play” podczas gier zespołowych w szkole i poza szkołą.

            Doskonalono elementy techniczne i taktyczne gier zespołowych: piłki nożnej,piłki siatkowej.

Podnoszono sprawność fizyczną z lekkiej atletyki, a także wykorzystywano czas wolny na rekreacji , grach i zabawach. Poprzez różne formy zabawy np. rolki, łyżwy, rower, budowanie igloo, udział w towarzyskich meczach oraz pływanie rekreacyjne w  pierwszą środę każdego miesiąca.

basen1basen2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

basen3basen4