Jeżyki 2018

 


ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY „JEŻYKI

 

jeż

Oddział przedszkolny „Jeżyki” tworzą dzieci 5 i 6 –letnie. Liczy on 17 przedszkolaków, wśród których jest 10 dziewczynek i 7 chłopców. Wychowawcą grupy jest Pani Adriana Krynicka-Makuch. Dzieci w grupie znają  się bardzo dobrze i są związane ze sobą emocjonalnie, ponieważ przebywają  w swoim towarzystwie już kolejny rok. Jednocześnie bardzo ciepło i serdecznie przyjęły swoich nowych kolegów i koleżanki. Większość zespołu to 6-latki, które w ciągu całego roku będą aktywnie przygotowywać się do rozpoczęcia edukacji w szkole podstawowej.

W oddziale przedszkolnym realizowany jest program wychowania przedszkolnego „Wokół przedszkola, w pełni zgodny z założeniami obowiązującej podstawy programowej. Przedszkolaki rozwiązują zadania w kartach pracy z cyklu „Olek i Ada”, które wspomagają wszechstronny rozwój dzieci, rozwijają samodzielność, wyzwalają postawę twórczą, stwarzają warunki do oceniania zachowań własnych i cudzych, wprowadzają dzieci w świat wartości oraz rozwijają myślenie.

Dzieci chętnie przekraczają próg  przedszkola, są pogodne, ciekawe  świata i aktywne podczas zabaw i zajęć. Uczą się zasad zgodnego współżycia w grupie, starają się być samodzielne i koleżeńskie. Bardzo lubią różnego rodzaju gry i zabawy ruchowe, organizowane zarówno w sali przedszkolnej jak i na placu zabaw,  zabawy dydaktyczne i tematyczne w kącikach zainteresowań. Każdy dzień w przedszkolu wypełniony jest radosną zabawą, zajęciami edukacyjnymi, zajęciami dodatkowymi (język angielski, religia) i spacerami, dzięki czemu uśmiech nie znika z dziecięcych twarzy, a edukacja łączy się z zabawą, przez co dzieci zdobywają nowe wiadomości i umiejętności.