Ślubowanie pierwszej klasy 2012

„Hej, ho, pierwsza klasa”

15 października 2012 roku ośmioro uczniów klasy pierwszej zostało pasowanych na uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Szczecnie. Do tej ważnej uroczystości wszyscy przygotowywali się bardzo starannie już od pierwszych dni nauki. Poznawali prawa i obowiązki ucznia i reguły zachowania panujące w szkole. W pierwszej części akademii pierwszaki zaprezentowały program artystyczny przygotowany pod kierunkiem wychowawczyni Pani Moniki Jabłońskiej. Po odśpiewaniu hymnu państwowego nastąpiła część oficjalna uroczystości. Po krótkim przemówieniu Pani Dyrektor Anny Dziedzic, uczniowie złożyli przysięgę na sztandar Szkoły. Następnie Pani Dyrektor pasowała każde dziecko z klasy pierwszej na ucznia poprzez dotknięcie jego ramienia dużą kredką. Dowodem ślubowania pozostał odbity palec wskazujący każdego pierwszaka. Rodzice również złożyli ślubowanie i podpisali się pod jego tekstem. Pierwszoklasiści otrzymali pamiątkowe dyplomy, a od rodziców „Rożki obfitości” zawierające przybory szkolne i słodycze. Całość uroczystości dopełnił słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców. Wszystkim pierwszoklasistom życzymy samych sukcesów i jak najlepszych ocen.