Higiena 2017

 


„Higiena osobistadlaczego musimy jej przestrzegać? 

 

higiena

 

Higieniczny tryb życia zależy w dużym stopniu od każdego człowieka.  
Zaniedbania higieniczne stanowią bezpośrednie zagrożenie dla prawidłowego
 funkcjonowania organizmu, a w konsekwencji dla naszego bezpieczeństwa.

4 maja 2017r odbyła się dla uczniów klas młodszych prelekcja na temat higieny osobistej, którą poprowadziła pani pielęgniarka Katarzyna Maciejewska.  Celem spotkania było przypomnienie odpowiednich nawyków i umiejętności dotyczących higieny oraz uświadomienie uczniom potrzeby przestrzegania higieny osobistej. Wychowankowie aktywnie uczestniczyli w spotkaniu, wykazując się dużym zasobem wiedzy.  Zadawali pytania czekając na wyczerpującą odpowiedź od prowadzącej higienistki. Po przeprowadzonej  prelekcji  każdy uczeń potrafi: podać zasady higieny osobistej, wie, jak przestrzegać zdrowego stylu życia, rozumie, jak ważny dla zdrowia jest właściwy dobór odzieży i obuwia, rozumie znaczenie higieny osobistej dla funkcjonowania organizmu. Jest świadomy nieustannego kontaktu z drobnoustrojami oraz zagrożeń z tego wynikających. Potrafi wyjaśnić, czym grozi niewłaściwe odżywianie i niehigieniczny tryb życia oraz potrafi stosować zasady higieny w codziennym życiu.

higiena1

higiena2higiena3

 

Dziękujemy pani Katarzynie za cenne informacje, które będą wskazówką w dalszym funkcjonowaniu naszego organizmu.