Wizyta w bibliotece

  • Print

Wizyta w bibliotece

W ramach bloku tematycznego - Różne źródła informacji uczniowie klasy pierwszej  wraz z wychowawczynią Adrianą Krynicką, odwiedzili bibliotekę szkolną. W czasie wycieczki dzieci oglądały książki. Wypowiadały się na temat ich treści, kolorystyki, wybranych ilustracji. Obserwowały sposób ułożenia książek na półkach.  Określały  i porównywały cechy książek, np. kształt, wielkość i proporcje. Pni bibliotekarka opowiedziała o swojej pracy w bibliotece, zaprezentowała ich sposób klasyfikowania, przechowywania i wypożyczania książek. Na koniec  założyła dzieciom karty czytelnika i zaprosiła do częstych odwiedzin w bibliotece.