II gminny konkurs unijny

II GMINNY KONKURS UNIJNY

W maju 2011r. w Szkole Podstawowej w Daleszycach odbył się II konkurs Parlamencie Europejskim. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie z klasy V - Filip Pawlik oraz z klasy VI – Wiktoria Jamrożek. Pytania dotyczyły zagadnień ogólnych o Unii Europejskiej, a szczególności Parlamentu Europejskiego. Uczestnicy musieli wiele czasu poświęcić na przygotowanie. Korzystali z różnych źródeł: z podręczników historii, broszur, atlasów, map, filmów itp. ,,Śledzili„ na bieżąco wydarzenia odnoszące się do PE. Wykazali się dużą wiedzą.