Anna Dziedzic – dyrektor szkoły

 

Joanna Burasedukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy I

Daniela Chlewicka – historia, wos, wychowawca kl.VI

Monika Jabłońska – edukacja wczesnoszkolna, technika,  wychowawca klasy II

Monika Janus – język polski, muzyka, wychowawca klasy IV

Barbara Jaworska - wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel wspomagający

Magdalena Jopkiewicz – język angielski, geografia,  wychowawca klasy VIII

Anna Kuzia-Patyna – matematyka, zajęcia komputerowe, informatyka, fizyka, wychowawca
                                     klasy V (administrator strony www)

Daria Miszczyk – wychowanie przedszkolne, nauczyciel wspomagający

Anna Łączkowska – wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna,wychowawca kl. III

ks. Paweł Stolarczyk - religia

Anna Sławińska – przyroda, plastyka, chemia, wychowanie do życia w rodzinie, wychowawca
                               klasy VII

Adriana Krynicka-Makuch -  wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna, wychowawca Oddziału 
                                                    Przedszkolnego

Justyna Dudek - wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna, wychowawca Punktu
                               Przedszkolnego

Agnieszka Safian  - wychowanie fizyczne

Sylwia Fijałkowska -  język niemiecki, edukacja dla bezpieczeństwa