Obraz1

 

Ślubowanie Pierwszaków

             13października 2022 r

 

                                       w Publicznej Szkole Podstawowej

                                                                                                                                   w Szczecnie      

 

Uroczyste przyjmowanie pierwszaków do grona społeczności szkolnej jest ważnym wydarzeniem dla najmłodszych uczniów, jak również ich rodziców i wychowawcy.  W Publicznej  Szkole Podstawowej w Szczecnie ceremonia ślubowania uczniów klasy pierwszej odbyła się 13 października 2022 roku.

Na początku uroczystości pierwszoklasiści przystąpili do swojego pierwszego poważnego egzaminu ze znajomości Ojczyzny, zasad zachowania się w szkole, bezpiecznego poruszania się po ulicy oraz umiejętności pracy zespołowej. Pierwszoklasiści pokazali co potrafią, wykazali się wysokim poziomem  wiedzy, a jednocześnie udowodnili, że potrafią być grzeczni i żyć w przyjaźni. Dzieci pięknie zaśpiewały piosenki i pokazały swoje zdolności recytatorskie.

 

Tym samym uczniowie klasy pierwszej mogli przystąpić do oficjalnej części uroczystości. Kiedy nastąpiła najważniejsza chwila, w podniosłej atmosferze, przed pocztem flagowym ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. 

Aktu pasowania na ucznia Publicznej Szkoły Podstawowej w Szczecnie dokonała pani dyrektor Monika Janus.

 

Pierwszoklasiści przyjęli również życzenia złożone im przez przybyłych gości. Do życzeń dołączono sympatyczne upominki.

Wszyscy pierwszoklasiści otrzymali dyplomy upamiętniające ich wstąpienie do grona szkolnej braci uczniowskiej a pełną emocji i wzruszeń uroczystość zakończyły wspólne zdjęcia oraz słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.

                        

To był wyjątkowy dzień dla pierwszaków!!!

                          A do grona braci uczniowskich przystąpili:

Bartelik Mikołaj

             Bęben Ksawery

Łyś Natalia

               Mazurczak Maja

Patyna Liliana

               Piekarska Alicja

Prędotka Antonina

               Słopiecka Julia

Sokołowska Zuzanna

Obraz2

 

Specjalną przysięgę złożyli również rodzice pierwszoklasistów:

 

       ,,Mam dziecko w szkole i będę się starać:

 

-   słuchać uważnie o czym mówi,

 

-   pamiętać, że moje dziecko jest cudownym darem,

 

-   doceniać w dziecku to, co w nim najlepsze,

 

-   przytulać je często,

 

-   pamiętać, że każdy uczeń uczy się na błędach,

 

-   cieszyć się jego dzieciństwem, pamiętając, że szybko mijają lata

 

                                                                                    Ślubuję!