Mini koncert Adrianny Safian

Mini koncert Adrianny Safian

25 czerwca 2014 r. w nasze szkole odbył się mini koncert uczennicy klasy III, Adrianny Safian.  Małą „artystkę” podziwiali wszyscy uczniowie naszej szkoły i nauczyciele. Był to pierwszy  publiczny  koncert  Ady. Ada ma zdolności artystyczne. Pięknie odgrywa role w przedstawieniach. Śpiewa solo na szkolnych uroczystościach. Ostatnio ujawniła talent muzyczny. Chociaż uczy się grać na keyboardzie niecały rok, występ był udany. Podziwialiśmy piękne wykonanie wielu utworów, m.in. kankana, popularne „Hej, sokoły”, pożegnanie. Grała i śpiewała również piosenkę w języku angielskim. Na zakończenie występu Adrianna zagrała utwór „Dla Elizy”, który zadedykowała wychowawczyni Alicji Pawlik, organizatorce występu. Słuchacze w skupieniu słuchali granych utworów, a na zakończenie Ada otrzymała głośne oklaski.  Została zaproszona do występów na zakończenie roku . Będzie akompaniować uczniom klasy VI w pożegnalnej inscenizacji. Cieszymy się, że rośnie nam szkolny talent. Gratulujemy Adzie i jej nauczycielowi gry.