Harmonogram akcji ,, Ćwiczyć każdy może ‘’

dla przedszkola

 

Lp.

Tematyka

Termin realizacji

Osoby odpowiedzialne

Uwagi

1.

Zajęcia rytmiczno

 - ruchowe

codziennie

Wychowawcy

 

2.

Zajęcia edukacyjne na temat zdrowego odżywiania

 - pogadanki

Raz

w miesiącu

Wychowawcy

 i nauczyciele

 

3.

Omawianie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw w przedszkolu i na powietrzu.

codziennie

Nauczyciele

 

4.

Zabawy i zajęcia na 4 pory roku:

- jesień: zajęcia i zabawy sportowe ma boisku

- zima: zabawy na śniegu

- wiosna: spacery

 i wycieczki piesze

- lato: zabawy ruchowe

 z rodziną w plenerze

 

 

Jesień

 

Zima

Wiosna

 

Lato

Nauczyciele

 i rodzice

 

5.

Profilaktyka zdrowotna

 ,, Ja i moje zdrowie ‘

’- pogadanka

Raz w miesiącu

Nauczyciele

 i wychowawcy

 

6.

,, Aktywny tryb życia drogą do osiągania sukcesów w dalszej edukacji’’- ewaluacja

Koniec roku

Nauczyciele

i wychowawcy