Wniosek o przystąpienie do akcji "Ćwiczyć każdy może"

Dane szkoły
Nr REGON szkoły/przedszkola:260635286
Typ placówki:przedszkole
Nazwa szkoły/przedszkola: PUNKT PRZEDSZKOLNY PUBLICZNEJ SZKOŁY
PODSTAWOWEJ W SZCZECNIE

Adres - Województwo:WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE
Adres - Powiat:Powiat kielecki
Adres - Miejscowość:Szczecno
Adres - Kod pocztowy:26-015
Adres - Ulica:
Adres - Numer:172
Skrócona nazwa szkoły/przedszkola:
Imię i nazwisko osoby do kontaktu:Joanna Buras
E-mail osoby do kontaktu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefon osoby do kontaktu665732951

Zrealizowane osiągnięcia

Nr obszaru:1
Opis dokonań w obszarze:W ramach działań z tego obszaru przeprowadzone zostały zajęcia
gimnastyczne w postaci opowieści ruchowej pod nazwą ,,Podróż pełna przygód\'\', podczas których
wykorzystałyśmy materiały służące wszechstronnej stymulacji ruchowej dziecka. Były to m. in.
półkule sensoryczne, szarfy, woreczki, tunel, krążki o zmiennej fakturze i inne. Wiosną
przeprowadziłyśmy zajęcia otwarte dla dzieci i rodziców na powietrzu, podczas których
dominującym narzędziem była chusta animacyjna i piłeczki. Zajęcia miały na celu integrację działań
dzieci i rodziców.
Link dokumentujący (link do filmu, zdjęć, plików itp.):spszczecno.daleszyce.pl

Nr obszaru:3
Opis dokonań w obszarze:Dokonania w tym obszarze to przede wszystkim jesienny spacer do sadu,
obserwacja drzew, rozpoznawanie ich, zrywanie owoców i przygotowywanie z nich pod okiem
nauczyciela ,, owocowych szaszłyków\'\'. Wiosną zaproszona została pani pielęgniarka, która
przyniosła ze sobą zasób cennych informacji związanych z aktywnym spędzaniem przez dzieci
wolnego czasu, a więc ubieranie się stosownie do pogody, spędzanie czasu wolnego na spacerach,
biegając, odpoczynek w pomieszczeniach uprzednio wywietrzonych, a przede wszystkim co robić,
aby uchronić się przed chorobami. Dzieci rozmawiały także z pielęgniarką na temat zdrowego
odżywiania, wykonały plakat ,, Wiem, co jem \'\'. Ponadto na gazetkach zamieszczane były artykuły 

dla rodziców dotyczące propagowania zdrowego trybu życia.
Link dokumentujący (link do filmu, zdjęć, plików itp.):spszczecno.daleszyce.pl

Nr obszaru:4
Opis dokonań w obszarze:uczestnictwo w szkoleniu na temat ,, Jak wspierać wszechstronny rozwój
dziecka?\'\' Szkolenie na temat ,, Uciec przed cukrzycą \'\'
Link dokumentujący (link do filmu, zdjęć, plików itp.):spszczecno.daleszyce.pl
Oświadczenia
Wyrażam zgodę na umieszczenie danych teleadresowychi na podanie danych kontaktowych
na stronie internetowejwww.szkolawruchu.men.gov.ploraz na profilu Roku Szkoły W Ruchu
na Facebooku
Wyrażam zgodę na umieszczenie danych teleadresowych, informacji o formach i treściach
prowadzonych przez nas zajęć, na podanie danych kontaktowych na stronie internetowej
www.szkolawruchu.men.gov.pl oraz na profilu Roku Szkoły w Ruchu na Facebooku
Wyrażam zgodę na wykorzystanie materiałów zamieszczonych pod powyżej przesłanymi
hiperłączami na stronie internetowej www.szkolawruchu.men.gov.pl oraz na profilu Roku
Szkoły w Ruchu na Facebooku
Oświadczam, że szkoła posiada zgody na wykorzystanie wizerunku osób występujących w
filmach i na zdjęciach, zgodnie ze wzorami określonymi w załącznikach do regulaminu akcji
(zał. 1 i 2)
Oświadczam, że posiadam zgodę autora/autorów utworu/utworów które przesyłam, zgodnie
z wzorem określonym w załączniku nr 3 do regulaminu akcji
Wyrażam zgodę na upublicznienie dokonań szkoły i danych osobowych osób biorących
udział w akcji „Ćwiczyć każdy może”
Oświadczam, że podane dane są prawdziwe
Informuję, że zapoznałem się z Regulaminem akcji „Ćwiczyć każdy może”, organizowanej w
ramach Roku Szkoły w Ruchu i w pełni go akceptuję.