Przedszkole realizuje działania z następujących obszarów:

obszar I - zajęcia klasowo - lekcyjne ( zajęcia edukacyjne )

obszar III - edukacja zdrowotna

obszar IV - doskonalenie nauczycieli