I HOP DO WODY…

Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej  realizują zadania wynikające  z  Ogólnopolskiej akcji  „Ćwiczyć każdy może”. Nasi podopieczni wraz z opiekunami  w ramach zajęć  pozalekcyjnych korzystają z wyjazdów na basen , gdzie doskonalą naukę pływania,  oraz kształtują i rozwijają sprawność fizyczną. Atrakcje wodne sprawiają uczniom wiele przyjemności  i radości. Dla nich spotkanie  z wodą nie jest już obce. Strach, lęk , który długo towarzyszył podczas pobytu w wodzie został przełamany. Zabawy w wodzie są doskonałym wstępem do podjęcia nauki pływania. Pod okiem instruktora dzieci poszerzyły swoje umiejętności  poprzez:

 • Opanowanie podstawowych czynności w wodzie.
 • Zanurzanie głowy do wody.
 • Otwieranie oczu pod wodą.
 • Opanowanie wydechu do wody.
 • Wykonywanie leżenia na piersiach i grzbiecie.
 • Opanowanie poślizgów na piersiach i grzbiecie.
 • Wykonywanie prostych skoków do wody płytkiej.
 • opanowywanie pracy nóg do kraula na grzbiecie,
 • wykonywanie pracy nóg do kraula na piersiach,
 • nauczenie pracy ramion do kraula na grzbiecie,
 • wykonywanie skoków do wody głębokiej

 

Pobyt w wodzie to nie tylko doskonalenie nauki pływania,  pląsy czy zjazdy  z rury to także poprawa wydolności i sprawności fizycznej, nauka bezpiecznego zachowania się w środowisku wodnym, doskonały relaks psychiczny i fizyczny oraz idealna gimnastyka dla mięśni i stawów. Wyjazdy na basen podniosły u uczniów odporność na infekcje i zakażenia, koncentrowały uwagę na celowym działaniu , stwarzały możliwość integrację grypy. Każdy uczestnik wycieczki wraca z basenu zmęczony , ale zadowolony. Cieszymy się , że wspólnie możemy zdobywać  i rozwijać sprawność fizyczną, która odgrywa ważną rolę w życiu każdego z nas.