Temat zajęć : Gry i zabawy ruchowe.

Klasa- IV-V

Liczba ćwiczących-14

Czas-45 minut

Miejsce-sala gimnastyczna

Metoda- zabawowo-naśladowcza

Przbory-2 piłki dęte, pachołki, szarfy, pałeczki sztafetowe, kolorowe kółka, materac

Cele i zadania:

-rozwijanie ogólnej sprawności

-rozwój cech motorycznych: szybkość, zwinność, koordynacja ruchowa, skoczność, siła

-poznanie nowych zabaw

-współdziałanie w zespole ćwiczących, kulturalne i sportowe zachowanie się podczas rywalizacji

-podnoszenie stanu zdrowia

Część toku lekcji

Treść zajęć

Czas

Uwagi

Część :I wstępna

 

 

 

 

 

 

 

Zabawa ożywiająca

 

 

 

 

 

 

 

 

Zabawa

orientacyjno-porządkowa

Moment organizacyjno-porządkowy: zbiórka, powitanie, sprawdzenie obecności, podanie zadań i celów lekcji

,, Berek żuraw’’-berek oznaczony szarfą biega za pozostałymi uczestnikami, którzy uciekają w różne strony .Kto chce uniknąć schwytania udaje postać żurawia.

 

 

 

 

 

,, Czerwone – białe’’- na kolor czerwonej pałeczki dzieci robią skłon, na kolor żółty siadają na podłodze, na zielony stają na jednej nodze

Ćwiczenia gimnastyczne w parach- wykonują ,,brzuszki’’, ćwiczenia siłowe-ważenie soli, ćwiczenia mięśni grzbietu, przeskoki przez współćwiczącego.

2 min.

 

 

 

 

 

 

4 min.

 

 

 

 

 

 

 

 

5 min

 

 

 

 

 

5 min.

 

 

 

 

 

 

Część główna :II

 

Zabawa bieżna

 

 

 

 

 

 

 

 

Zabawa rzutna

 

Zabawa skoczna

 

 

 

 

Zabawa zręcznościowa

,, Wyścig rzędów’’

 

 

- bieg slalomem z pałeczką palantową

-przekładanie kolorowych krążków

,, Wyścig raków’’

- poruszanie się w podporze tyłem z piłką między udami do mety a następnie chwyt piłki i powrót biegiem do następnego zawodnika w drużynie

 

Rzut piłką dętą z 4 metrów do celu: na materac, do koła

,, Wyścig pajaców’’w rzędach wykonywanie na sygnał na przemian rozkroków i zeskoków do mety. Powrót biegiem.

 

 

 

,, Przebój z pognieceniem’’

- każda drużyna otrzymuje stare gazety z których ma ugnieść kule i ułożyć za nich jak najwyższy stos

5 min

 

 

 

 

5 min

 

 

 

 

 

4 min

 

 

5 min.

 

 

 

 

5 min

Ćwiczenia w parach          i rzędach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zabawa punktowana

Część końcowa: III

Zabawa uspakajająca

 

 

Czynność O-P

 

 

 

,, Kto zmienił miejsce’’- jedna osoba wychodzi z Sali, w tym czasie uczniowie zmieniają miejsce, odgadnij kto zmienił miejsce.

,,Dziecko zmęczone’’- rozluźnić mięśnie.

Zbiórka ,ocena aktywności i osiągnięć uczniów. Pożegnanie.

5 min