Przystępując do realizacji projektu "Szkoła w Ruchu" zostały podjęte działania wynikające z:

- obszaru I - wychowanie fizyczne (zajęcia edukacyjne),

- obszaru IV - doskonalenie nauczycieli,

- obszaru V - zajęcia pozalekcyjne.