OBSZAR I

 

Scenariusz zajęć edukacji zdrowotnej

Klasa I - II

Temat:  Kształtowanie sprawności i szybkości ruchowej poprzez sprawne ustawienie się w szeregu, dwuszeregu,  rzędzie, kole z wykorzystywaniem zabaw orientacyjno – porządkowych i bieżnych.

 

Cele:

 - rozwijanie szybkości i orientacji w przestrzeni;

 - kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie;

 - nauka szybkiego i sprawnego reagowania na umówione znaki;

 - zapoznanie z zasadami zachowania się podczas wykonywania ćwiczeń.

 

Metody: - bezpośredniej celowości ruchu,

Przybory i przyrządy:

- instrumenty muzyczne: tamburyno, marakasy, bębenek, trójkąt,

- kolorowe szarfy

- kolorowe krążki

- gwizdek

- balony

- woreczki

- płyta z muzyką relaksacyjną

 

Przebieg zadań

1. Zbiórka, sprawdzenie gotowości do zajęć, powitanie, podanie zadań.

   Omówienie zasad bezpiecznej zabawy.

1. Zabawa orientacyjno – porządkowa ,, Powitanie”

   Uczestnicy zabawy, podzieleni na dwa równoliczne zespoły, swobodnie biegają po boisku, bacznie obserwując nauczyciela. Każdemu zespołowi przydzielono inny kolor krążka. Kiedy nauczyciel podniesie w górę krążek, zadaniem dzieci jest ustawienie się w dwuszeregu tak, aby w pierwszym szeregu znalazły się dzieci mające ten sam kolor krążka, który podniósł nauczyciel. Następnie dzieci z pierwszego szeregu odwracają się twarzami do stojących w drugim szeregu i witają się, podając sobie prawe dłonie, mocno nimi potrząsając. Po powitaniu wszyscy rozbiegają się po boisku, dalej obserwując nauczyciela.

2. Zabawa orientacyjno – porządkowa  ,, Dyrygent zespołu”.

  Uczestnicy zabawy swobodnie biegają po boisku. Na określony dźwięk instrumentu podawany przez

  N. dzieci ustawiają się:

 - bębenek – ustawienie w szeregu

-  marakasy – ustawienie w rzędzie

-  tamburyn – ustawienie w dwuszeregu

- trójkąt – ustawienie w kole

Na gwizdek dzieci rozbiegają się w dowolnych kierunkach. Za każdym razem N. wskazuje ,, dyrygenta zespołu „ – dziecko oznaczone szarfą , za którym lub obok którego należy się ustawić w określony sposób.

3. Ćwiczenia kształtujące z wykorzystaniem przyboru.

   Nauczyciel rozdaje ćwiczącym szarfy , dzieci ustawiają się na obwodzie koła:

 • W staniu , szarfa trzymana w rękach – uniesienie rąk w górę, wspięcie na palce, opuszczenie rąk , przejście do przysiadu, powrót do pozycji wyjściowej
 • W staniu, szarfa trzymana w dowolnej ręce – nawijanie szarfy na przegub ręki  i odwijanie
 • W staniu, szarfa trzymana w dowolnej ręce – zatrzymanie kół przed sobą , z lewej, z prawej strony
 • W staniu, szarfa trzymana w dowolnej ręce – okrężne podawanie szarfy na wysokości bioder, kolan , stóp
 • W rozkroku, szarfa trzymana oburącz w górze – skłon w przód , pozostawienie szarfy na podłożu, powrót do pozycji wyjściowej, skłon w przód, zabranie szarfy z podłoża, powrót do pozycji wyjściowej
 • W rozkroku, szarfa trzymana oburącz za końce, oparta na karku – skłony w bok
 • W siadzie prostym, szarfa trzymana przed sobą oburącz za końce – przełożenie przez szarfę jednej nogi, powrót do pozycji wyjściowej , przełożenie drugiej nogi, powrót do pozycji wyjściowej
 • W siadzie klęcznym, szarfa trzymana oburącz za końce – położenie szarfy na podłożu , wyprost i zabranie szarfy.
 • W leżeniu przodem, ręce wyprostowane, szarfa trzymana za końce – podniesienie z podłoża rąk z szarfą na wysokość ok. 10cm , naprzemienne uginanie i prostowanie ramion
 • Przysiad podparty, szarfa rozciągnięta na podłożu, skoki zajęcze wzdłuż szarfy
 • W staniu, szarfa rozciągnięta na podłożu – skoki z odbicia jednonóż , obunóż wzdłuż szarfy  - ,,szycie na maszynie”
 • W staniu szarfa rozciągnięta na podłożu – chód bokiem we wspięciu po szarfie

4. Zabawa orientacyjno – porządkowa ,, Od najwyższego do najniższego’’

  Uczestnicy zabawy, podzieleni na dwa równoliczne zespoły, swobodnie biegają po boisku. Każdemu zespołowi przydzielono inny kolor szarf. Na hasło nauczyciela : ,, od najwyższego do najniższego” – dzieci ustawiają się w rzędzie lub szeregu według wzrostu. Ten zespół, który wykona zadanie najszybciej, wygrywa.

5. Zabawa bieżna ,, Kolorowe szeregi”

    Uczestnicy zabawy, podzieleni na dwa równoliczne zespoły oznaczone szarfami, ustawiają się w szeregach, tyłem do siebie. Przed każdym szeregiem, w odległości 6 m. nauczyciel wyznacza linię półmetka. Na hasło : ,, kolorowe szeregi” dzieci biegną do półmetka, pozostawiają tam swoje szarfy i wracają z powrotem na linię startu, ustawiając się w szeregu. Na ponowne hasło: kolorowe szeregi dzieci biegną do półmetka, zakładają szarfy i wracają na linię startu , ustawiając się w szeregu. Zespół, który szybciej wykona zadanie i jako pierwszy ustawi się w szeregu linii startu – wygrywa.

6. Zabawa rzutna ,,Traf w balon”

Uczestnicy zabawy podzieleni na trzy równoliczne zespoły, stoją w rzędach na linii rzutu ( każdy ma woreczek ). W odległości 4 – 5 m od linii rzutu zawieszono na sznurku duży balon ( gumową piłkę ). Na sygnał N .zawodnicy kolejno wykonują rzuty woreczkiem do balonu . Za celny rzut otrzymuje 1 punkt. Wygrywa zespół, którego zawodnicy zdobędą najwięcej punktów.

7. Ćwiczenia rozluźniające , uspokajające , wyprostne.

    Zabawa ,, Tańczące ręce”.

  Uczestnicy zabawy dobrani w pary stoją naprzeciw siebie – wyciągają w przód ramiona, dłonie prawie się dotykają. Jedno dziecko z pary porusza swoimi dłońmi w rytm muzyki, w dowolny sposób, drugie dziecko dokładnie odtwarza te ruchy ( jakby między dłońmi dzieci znajdował się magnes).

8. Zbiórka. Podsumowanie zajęć.