,, Ćwiczyć każdy może ‘’

Nasze przedszkolaki przystąpiły do Ogólnopolskiej Akcji Ministra Edukacji Narodowej ,, Ćwiczyć każdy może ‘’ organizowanej w ramach Roku Szkoły w Ruchu. Celem są zajęcia edukacyjne z zakresu wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej oraz doskonalenie nauczycieli.

Zadania realizowane podczas zajęć:

- organizowanie zabaw i zajęć ruchowych na 4 pory roku

- zajęcia edukacyjne na temat zdrowego odżywiania

- promowanie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw w przedszkolu i na powietrzu

- angażowanie społeczności przedszkolnej do zabaw i ćwiczeń ruchowych

- doskonalenie umiejętności w zakresie kultury fizycznej i zdrowego odżywiania.