Projekt „Rok Szkoły w Ruchu” - akcja „Ćwiczyć każdy może”

W roku szkolnym 2013/2014 nasza szkoła przystąpiła do realizacji projektu: „Rok Szkoły w Ruchu” - akcja  -  „Ćwiczyć każdy może”. Jednym z głównych zadań szkoły jest łagodne wprowadzenie uczniów w świat wiedzy oraz dbałość o ich harmonijny rozwój intelektualny, etyczny, emocjonalny, społeczny i fizyczny.  Wychowanie fizyczne kształtując nawyk aktywności fizycznej i troski o zdrowie, wspiera prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży.

 

W ramach podejmowanych działań na rzecz Roku Szkoły w Ruchu  chcemy zwrócić uwagę między innymi na:

-  uświadomienie uczniom, że ruch to nie tylko obowiązkowe zajęcia WF, lecz każda aktywność fizyczna, podejmowana w ciągu dnia;

-  konieczność zaplanowania w ciągu dnia czasu na naukę i czasu na aktywny wypoczynek, w celu zachowania zdrowego i higienicznego trybu życia;

-  związek między aktywnością fizyczną i zdrowym odżywianiem, a zdrowiem, dobrą kondycją i dobrym samopoczuciem;

-  uświadomienie uczniom, że aktywny tryb życia jest drogą do osiągania życiowych sukcesów, pozwala zwiększyć wiarę w siebie i we własne możliwości;

-   podkreślenie roli nauczycieli wychowania fizycznego jako ważnych animatorów życia szkolnego oraz ich roli w procesie edukacji zdrowotnej i wychowania młodych ludzi.